RSS

Author Archives: Сархан Ярагьмедов

Рик1 ат1умир рик1ерин

Алат1ани къанниц1икьвед   къаравул,
Мециз  кири  авач лугьур  гаф  ава.
Ават1ани  гьар  са лук1раз  вичин  т1ул,
Кьилни  к1анда  гаф кьеч1едай  саф  авай.
 
Хандин  дуван  , хан алачиз  акурт1а,
Ван  хьайиди  вад акална  лугьумир.
Гваз  экъвей  гаф  ,са  ч1ил жеда  яргъи  тир,
Гъуьлягъвална инсандин  рик1  ат1умир.
 
Раб  гьахьайт1а,  кекен- якун арада,
Шириш  хьана , къаз  тежервал  акъатда.
Гафун  хьра къайи  къванни  ц1рада,
Таб  тахьайт1а , рик1ер-рик1ив  агатда.
 

Дагъларин

Атай чIавуз чими къужах ахъайда
РикI гьа вич кьван чIехиди я дагъларин.
Яш нефесдин яшарилай пара я
Гьавиляй кьил рехиди я дагъларин.
РикI акуна са жигъирдив агудна,
Гаф акуна зун шегьредиз алудна,
Руьгь акуна кьакьанарал акъудна
Къастар тамам экуьди я дагъларин.
И кьакьанвал къилихара гьатна зи,
ТIални шадвал са епинал кIватIна зи.
Шух жегьил тир, юкь тIимил кьван къатна зи
Хъелни-хъверни векъиди я дагъларин.
 

Квез умуьрди дад гурай

Ашкъидин  ким  ч1ехи ким  я,дуьньяда.
Куьнни  туп1ув  къалур жедай  сад  хьурай.
Къвер  и  бере куь  бадедин  кьеп1инай,
Са  биц1екдин  ван алахьиз  шад  хьурай.
Микрафон  гваз  куь мехъерик  чин-чинал,
Къе  гаф  лугьуз алахънава  зун инал.
Хъуьт1уьн  югъни,  хуш мурадрин  экуьнал
Са  алахьай  гатфар хьурай  гад  хьурай.
К1анивилин верц1и  мани  кьат1ана,
Къвал-къвала хьуй,къуьн-къуьне  хьуй  дат1ана.
Куь  мехъерик  шаир Эйваз  атана,
Гьар  са  ц1арц1у лезет  гурай,  дад гурай.
 

Таватдиз чар

Са  таватди  рик1 ахъайна,
Къаю  гатай  цуьквед хьиз.
Накъвари  хъвехъ  чуьхвенавай,
Зулун  йифен  чигед хьиз.
Алцур  хьана к1анивеле,
Рик1  течирда  хана рик1,
Лугьуз  авай  , ч1ух хьанава,
Руьхъ  хьанава  кана рик1.
Рехъ  ат1ана  , мез ак1ана
Эхиз  тежез  т1ал вичин.
Къакъаж  тежез, какахьнавай
Рик1  лугьудай  к1вал вичин…
-Я  Сабина  , ви яш  вуч  я?
И  михьи рик1  куз  гьайиф.
Т1алдин  хура  агаж хьана,
Гьиссер  гъиле  гуз гьайиф.
Вилик  ква  рехъ,вилик ква  югъ
Гьеле  фад  я къекъифиз.
Т1имил  ама,  лап къе-пака
Рагъ  ви рик1из  илифиз.
Са  югъ ава илис  хьана,
Хъуьрез  ава  «вун» лугьуз.
Са  рик1 атуй  ви  бахтуниз,
Ви  т1алариз  «ун»  лугьуз.
Вине  тур кьил,  ахъая  вил,
Сабурдикай  яхъ  т1арат1,
Ваз  ак1 жезва  ханва  лувар,
К1еви  жезва  чан тават.
И  мукьвара  бейхабардиз,
Ашкъиди  вар  гатурай.
Шаир  Эйваз  мик1рафон гваз,
Ви  мехъердик  атурай.

 

Шиир вуч я?

Чк1анва гьар патаз
Шиирдин азар.
Бес вучиз ужуз я
Гафунин базар?

Чарчиз регъуь жезва
Ц1араркай зурак1.
Шиир ихтилат туш
Рахазвай хьрак.

Аллагьди, шаирди
К1елдайди галаз,
Пуд т1емди арадал
Гъун герек аваз.

Руьгьдикай куьз хьайи
Пагь ат1удай ван.
Шиир хайи чил я,
Шиир и Ватан.

Рагарин юкьварай
Ат1уз авай рехъ.
Йисарин далдадай
Туьхъун тийирэкв.

Къадакьри къан тийир
Байихрин гьарай.
Шиир са шаирдин
Квахьнавай кьарай.

Акьазвай къуша т1уб
Лигим хьайи хам.
За элкъвей-къекъвейра
Вегьенвачир кам.

Шиир шейт1андикай
Хкудзавай хъел.
Фасикьдин бебекдал
Туькуьрнавай хьел.

 

Къелем гъиле кьур береда

Илисна пIуз, алахьна зуз
Чешмедин рав мур береда.
Дава кIан яз ятаривай
Зун алугна кур береда.
Дуьня тирвал, къекъвена ях,
Уьмуьр я кьван, са куьруь мах.
Цав галайнихъ килигна шах,
И рикIе хал тур береда.
За рикI туна, и кьве гъилел.
Чрана жув рикIин вилел,
Къурбан тирдан къведа рикIел
Къелем гъиле кьур береда.
Хуш хиялрин муква жеда,
Малаикрин юкьва жеда,
Аллагь, зун ваз мукьва жеда
Зи чешмедин гур береда.
 

Хуш хиял я зи

Шумуд кукIуш рамна, шумуд кIачIичIлух
КIарабра зуз туна, экуьн чигеди.
Кьакьанда акуна вичелай пара
Заз пехил килигна суван текеди.
Камарин наз лезет, кукIушрин дамах
Тамарин серинвал верц1и гьал я зи.
Уьмуьр илис хьанва булахдин ванце
Ватандин гьар са ч1ук1 хуш хиял я зи.